Charles Whitehead at St. Brides, Glasgow, Scotland

Beethoven: "Hammerklavier" Sonata

Ravel: La Valse (solo piano)

Vine: Piano Sonata No. 1: Finale

St. Brides Episcopal Church, Glasgow, Scotland

Friday, September 3, 2021